Faculteit der Letteren

 

Recent Submissions

 • Pijnaker, T. (2021-06-25)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Manilius stond lange tijd bekend als 'de stoïsche dichter' of 'de stoïsche tegenhanger van Lucretius.' Recenter onderzoek is meer verdeeld over Manilius' filosofische positie. De scriptie evalueert in hoeverre Manilius op ...
 • Meekes, I.J. (2021-06-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een bespreking van hoe de vooroordelen van Cicero over bepaalde filosofieën invloed hebben gehad op de karakterisering en geloofwaardigheid van de personages in De natura deorum.
 • Weerdt, I.M. de (2021-05-06)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een analyse van verscheidene kenmerken van humor in het Satyricon van Petronius, volgens theorieën uit humorstudies. De analyse betreft de marktscène, Quartilla episode en Circe episode in respectievelijk capita 12-15, ...
 • Mulders, C.C.E. (2021-06-12)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Er zijn in de wetenschap verschillende visies aan te wijzen betreffende de vraag of Lucretius zich voor De Rerum Natura louter baseerde op het werk van Epicurus of ook op latere epicuristen. In deze scriptie ben ik ingegaan ...
 • Weijers, E. (2021-08-11)
  Bachelor Kunstgeschiedenis
  Een onderzoek naar de sporen die door Koningin Anna Paulowna zijn nagelaten in de Nederlandse paleizen.