Faculteit der Letteren

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5692
 • Item
  Vervormd verleden: Een onderzoek naar nationale narratieven in het geschiedenisonderwijs
  (2022-08-29) Aerts, Stan; Hülsken, Marloes; Leenders, Marij
  Binnen dit onderzoek staat de vorming van narratieven in schoolboeken centraal. Er zijn analyses uitgevoerd voor de Nederlandse Opstand en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. In het onderzoek zijn nauwelijks schoolboeken aangetroffen die geen gebruik maken van nationale narratieven. Daarnaast werd er erg verschillend in dezelfde boeken met het verleden omgegaan. Hoofdstukken over de Opstand lieten een multicausaal en divers beeld van het verleden zien terwijl diens weergave van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog juist een nationale insteek had. De omgang met nationale narratieven bij geschiedenis lijken dus meer afhankelijk van het onderwerp dan met de relatie tot hetzelfde verleden. Een belangrijke conclusie is dat Nederlandse historici vooral in de jaren 70 en 80 met de representatie van de historische werkelijkheid in Nederlandse schoolboeken niet kloppend was. Van het streven naar objectiviteit of multiperspectiviteit met betrekking tot de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog was tot in de jaren 90 geen sprake.
 • Item
  Een zeemanskoffer zegt meer dan 1000 woorden. De materiële verschillen tussen Nederlandse en niet-Nederlandse zeelieden aan boord van de Nederlandse koopvaardijschepen in de periode 1833-1854 verklaard.
  (2023-03-15) Lempereur, K.A.L. (Kim); Muurling, S.; Bulten, L.
  In 1844 voer het Nederlandse koopvaardijschip Afra op weg naar Amsterdam door een felle storm waarbij zij twee bemanningsleden verloor op zee. Een van deze bemanningsleden was de matroos Coenraad Meijer die slechts zijn zeemanskist met zijn meest kostbare bezittingen achterliet. Dit paper onderzoekt wat er in kisten als die van Coenraad schuilging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen in de periode 1830-1850. Door deze materiële cultuur van zeelieden te onderzoeken werpt deze studie licht op de sociaaleconomische verschillen tussen Nederlandse en niet-Nederlandse zeelieden. Door de inventarissen van overleden zeelieden binnen het inventaris van de waterschout van Amsterdam te onderzoeken, blijkt wel degelijk dat er verschillen aanwezig waren. De scheepkisten bieden aanwijzingen dat bezittingen bij konden dragen aan processen van groepsvorming, verschillende gradaties van specialisatie en overlevingskansen. Hierdoor biedt dit materiële bezit een compleet nieuw perspectief op een belangrijke arbeidsgroep in het Nederland van de 19e eeuw.
 • Item
  Het abortusdebat. Een onderzoek naar de politieke beïnvloedingsstrategieën van Wij Vrouwen Eisen tussen 1974-1984.
  (2023-01-15) Voorthuizen, van, L.N.J. (Leander); Baakman, E.; Oprel, M.
  In dit onderzoek is gekeken naar de politieke beïnvloedingsstrategieën van de actiegroep Wij Vrouwen Eisen (WVE) in het abortusdebat in Nederland tussen 1974 en 1984. Aan de hand van het theoretisch kader van politicologe Anne Binderkrantz, waarin ze verschillende beïnvloedingsstrategieën voor belangengroepen uiteenzet, is gekeken naar de strategieën die WVE heeft ingezet om een pro abortus standpunt te verdedigen in een gepolariseerd maatschappelijk en politiek debat. Uit het onderzoek blijkt dat WVE in de onderzochte periode een divers palet aan strategieën heeft ingezet om het abortusdebat en de politieke besluitvorming rondom de legalisatie van Abortus te beïnvloeden. Ze gebruikten zowel indirecte beïnvloeding via publieke protestacties en de media als directe beïnvloeding bij zowel het parlement als het kabinet. WVE combineerde hiermee de strategieën van de bekendere vrouwenbewegingen Man Vrouw Maatschappij die zich vooral bezig hield met de directe beïnvloeding en Dolle Mina die zich voornamelijk richtte op de indirecte beïnvloeding. Ondanks dat in 1984 de voor WVE teleurstellende Wet Afbreking Zwangerschap werd ingevoerd, blijkt uit het onderzoek dat mede door de inzet de beïnvloedingsstrategieën van WVE het abortusdebat meer dan tien jaar de boventoon speelde in zowel de maatschappelijke als de politieke arena.
 • Item
  Casting Curses. A Study on the Religious Experiences of Women in Roman North Africa and Roman Britain.
  (2022-05-15) Storm, D. (Demi); Foubert, L.; Hekster, O.
  It is the aim of this masterthesis to uncover how defixiones (curse tablets) can contribute to our understanding of the religious experiences of women in the Roman West, more specifically Roman North Africa and Roman Britain. Defixiones prove to be insightful sources into the lives of ancient individuals, because they provide glimpses of the lived reality of ancient men and women. Analysing defixiones based on the methodology of ‘lived ancient religion’ opens up a way for ancient historians to focus on the lived experiences of these ancient people and their daily lives. Studying the corpus of defixiones resulted in bringing nuance to existing views in the historiography regarding the ritual – religious and magical – practices of women, and by extension those of men.
 • Item
  Het politiek-maatschappelijke debat over lobbyisme in Nederland van 1980 tot 2000.
  (2023-03-15) Mateman, M.G.H. (Maurits); Kroeze, R.; Hoetink, C.
  De periode van 1980 tot 2000 kan worden beschouwd als de periode waarin een professionele vorm van lobbyisme tot wasdom komt in het Nederlandse politieke speelveld. In deze scriptie wordt aan de hand van krantenartikelen en de Handelingen van de Tweede Kamer onderzocht hoe de politiek-maatschappelijke discussie over lobbyisme in Nederland zich van 1980 tot 2000 ontwikkelde en op basis van welke argumenten lobbyisme werd beschouwd als wenselijk of onwenselijk.