Welcome to the Radboud Educational Repository


Here the Radboud University presents theses written by students affiliated with the various bachelor and master programmes offered at the Radboud University, as well as papers written by students of the Radboud Honours Academy.

Recent Submissions

 • Item
  Leven en dood in de Tweede Kamer: tussen aandacht en afwezigheid. Een vergelijkend onderzoek naar het parlementaire abortus- 1970-1980 en euthanasiedebat 1977-1989.
  (2024-03-15) Kamers, E. (Edo)
  Dit onderzoek bevat een analyse van de parlementaire debatten over abortus en euthanasie in respectievelijk de jaren zeventig en tachtig, voor zover gevoerd door CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP. Voor dit onderzoek zijn Handelingen en Kamerstukken van de Tweede Kamer geanalyseerd aan de hand van de agendasettingtheorie. Die theorie bevat vier factoren, waaraan de debatten getoetst zijn: aandacht, actoren, framing en institutionele locatie. De voornaamste conclusie is dat abortus veel meer parlementaire aandacht heeft getrokken dan euthanasie. Het CDA voerde een publieke campagne tegen abortus. Die campagne was typerend voor het ‘ethisch reveil’ dat Dries van Agt propageerde. Onder Lubbers voerde het CDA de strijd tegen euthanasie vooral achter de schermen. Echter komen uit de analyse ook andere conclusies naar voren met betrekking tot de vier genoemde factoren.
 • Item
  Van onbeduidend thema naar identitymarker; Een studie naar het denken over de staat Israël binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij in de periode 1948-2010.
  (2024-03-15) Heijboer, M.A. (Arij)
  In deze scriptie is onderzocht welke betekenissen er vanuit de SGP sinds 1948 zijn toegekend aan de staat Israël en hoe deze samenhangen met de context en de partijgeschiedenis in algemene zin. Hiervoor zijn in de eerste plaats partijtoespraken (partijredes) van de partijleiders en uitgaven uit het partijblad De Banier geanalyseerd. Wat blijkt uit dit onderzoek is dat de SGP zich vanaf de jaren 70 een duidelijke pro-Israëlhouding is gaan aanmeten, met name in de context van meer internationale en nationale kritiek op het beleid van de Israëlische regering. Morele onderscheiding was een belangrijk motief in deze wending.
 • Item
  Goed burgerschap is actief burgerschap
  (2022-07-04) Kamp, Eva
  geen
 • Item
  Reorganisatie binnen het Defensie Munitie Bedrijf: een ontwerp op microniveau en een reflectie op het reorganisatieplan
  (2024-05-22) Valkenburg, Cristian
  Het Defensie Munitie Bedrijf (DMunB) bevindt zich in een reorganisatietraject waarbij het doel is een efficiënter en effectiever DMunB te creëren. Op 1 juni 2023 wil men omklappen naar een nieuwe organisatie, maar enkele maanden voor deze omklap is er nog veel onduidelijk bij de medewerkers omdat het ontwerp van de nieuwe organisatie op microniveau en gedeeltelijk op mesoniveau ontbreekt. In deze thesis wordt dit ontwerp voor één sectie van DMunB gemaakt met behulp van de sociotechniek en action research. Gedurende dit ontwerptraject werd geconstateerd dat de efficiëntie en effectiviteit op microniveau niet verbeterd zal worden vanwege de keuzes die gemaakt zijn op macroniveau. Deze keuzes zijn verwoord in het reorganisatieplan. Daarom is ook op dit plan gereflecteerd aan de hand van de sociotechniek. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan hoe het DMunB kan komen tot een efficiëntere en effectievere organisatie.

Communities in Radboud Educational Repository

Select a community to browse its collections.