Welcome to the Radboud Educational Repository


Here the Radboud University presents theses written by students affiliated with the various bachelor and master programmes offered at the Radboud University, as well as papers written by students of the Radboud Honours Academy.

Recent Submissions

 • Thumbnail Image
  Item
  Impliciete kennisdeling onder druk door hybride werken?
  (2023-01-09) Faessen, Niels
  Het onderzoek behelst een diagnostisch / praktijkgericht onderzoek waarin een gap analyse is gedaan naar de huidige en gewenste kennisdeling, sociaal kapitaal en hybride werken bij een Nederlandse zorgverzekeraar. De volgende centrale vraag wordt beantwoord: ‘Zijn er tekortkomingen in de huidige kennisdeling bij de operationele afdelingen van de betreffende Nederlandse zorgverzekeraar, en, indien dat het geval is, of er tekortkomingen in de huidige invulling van het hybride werken en de toestand van het sociaal kapitaal zijn die dat kunnen verklaren?’ De resultaten uit de empirie geven sterke aanwijzingen dat de in het conceptueel model veronderstelde samenhang tussen hybride werken, sociaal kapitaal en kennisdeling in de praktijk aanwezig is. Een goede inrichting van hybride werken kan een positief effect hebben op kennisdeling, al dan niet via het verbeteren van het sociaal kapitaal.
 • Thumbnail Image
  Item
  Mechanismen van verloop in de kliniek van het Deventer Ziekenhuis
  (2023-01-09) Luttmer, Frans
  Verpleegkundigen in de kliniek worden in hun werkleven gedreven door de behoefte om van betekenis te zijn voor patiënten, zelf te ontwikkelen, prettig samen te werken, erkenning en waardering te ervaren en door de behoefte aan een goede balans tussen werk en privé. Evaluatie van het werk in het licht van de persoonlijke drijfveren kan een proces van terugtrekking in gang zetten dat uitmondt in verloop. Kenmerken van het werk die tot onvrede kunnen leiden zijn de werklast, de mate van empowerment en de inhoud van het werk zelf. Management en leiderschap spelen in dit mechanisme eveneens een rol. De toegenomen verpleegkundige intensiteit heeft consequenties voor alle drijfveren. Vooral regieverpleegkundigen worden inhoudelijk onvoldoende uitgedaagd met consequenties voor de behoefte aan zelfontwikkeling en de behoefte om van betekenis te zijn. Onvoldoende invloed op het werk, werkt teleurstelling en onvrede in de hand en vormt een obstakel bij het wegnemen van teleurstellingen.
 • Thumbnail Image
  Item
  Leading for Innovation
  (2023-01-13) van Weelden, Willam
  The goal of this research is to advise Centric PSS directors on how to stimulate employee innovative behavior by providing insight into the mechanisms through which employee innovative behavior is influenced by employee psychological safety, employee psychological empowerment, and transformational leadership. In order to formulate an advice, the relationships between these variables must first be understood. Therefore, the following research question was formulated: How is innovative behavior influenced by psychological safety, psychological empowerment, and transformational leadership?
 • Thumbnail Image
  Item
  Een studie naar de invloed van consumentenreviews op klantretouren in de consumentenelektronica
  (2023-01-27) Wingelaar, Jop
  Onderzoek naar het mogelijke effect dat karakteristieken van consumentenreviews hebben van een bepaald product op het aantal klantretouren van datzelfde product. Hierbij zijn verschillende productkarakteristieken in acht genomen.
 • No Thumbnail Available
  Item
  Willem Witsen: een animateur d'art, strategische netwerker of gewoon 'kunst om de kunst'?
  (2023-01-13) Schreuder Goedheijt, A.
  Gedurende zijn hele carrière heeft Willem Witsen vele rollen gehad en posities bekleed, waardoor hij veel verschillende activiteiten heeft ondernomen. Zoals het ondersteunen van andere kunstenaars, het oprichten van verschillende kunstverenigingen, het schrijven van kunstbeschouwingen en -kritiek en het organiseren van tentoonstellingen. In deze scriptie wordt onderzocht hoe de verschillende activiteiten en strategieën van Witsen hebben bijgedragen aan zijn eigen succes en dat van anderen.

Communities in Radboud Educational Repository

Select a community to browse its collections.