Welcome to the Radboud Educational Repository


Here the Radboud University presents theses written by students affiliated with the various bachelor and master programmes offered at the Radboud University, as well as papers written by students of the Radboud Honours Academy.

Recent Submissions

 • No Thumbnail Available
  Item
  De invloed van conceptuele complexiteit en merkpersoonlijkheid op de perceptie van merken met abstracte en figuratieve beschrijvende logo’s.
  (2023-02-28) Perk , A.N.J. van der
  In dit artikel is onderzocht op welke manier de conceptuele complexiteit van abstracte en figuratieve beschrijvende logo’s de perceptie van het logo en het merk kan beïnvloeden. Er is gekeken hoe conceptuele complexiteit het verwerkingsgemak en de logo-attitude ten opzichte van beschrijvende logo’s beïnvloed. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van conceptuele complexiteit op de waargenomen authenticiteit, waardering en aankoopintentie van het merk. Verder is onderzocht of opwindende en oprechte merkpersoonlijkheden de effecten van conceptuele complexiteit in abstracte en figuratieve beschrijvende logo’s kan beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de lage conceptuele complexiteit van beschrijvende figuratieve logo’s leidt tot een groter verwerkingsgemak en een betere houding ten opzichte van het logo. Er was geen effect van logotype op waargenomen merkauthenticiteit, merkwaardering en aankoopintentie. Ook werden er geen effecten van merkpersoonlijkheid gevonden.
 • No Thumbnail Available
  Item
  Surprise, Sorpresa, Verrassing! An eye-tracking study on the extent to which different foreign languages (English and Spanish) are effective and able to hold attention compared to the native language Dutch in pop-up advertisements versus static advertisements.
  (2022-07-19) Boenink, J.A.
  Advertisements are everywhere nowadays, and because of this, consumers need to filter the more important or interesting things while surfing the web or scrolling through social media. Previous research has suggested that salient characteristics stand out and thus attract attention, and that foreign languages and pop-up advertisements can be seen as salient characteristics. Previous studies claimed that pop-up advertisements attract attention and foreign languages then hold the attention because of a longer processing time. The processing time was expected to be longer for foreign languages in which consumers have a lower proficiency (Spanish) than a more common foreign language (English). Therefore, this study aims to investigate the effects of foreign languages and pop-up advertisements on the effectiveness, which was measured through attention, attitude and curiosity towards the advertisement, and recognition. The attention was measured in the eye tracker, in which participants were shown different news webpages where a static advertisement or a pop-up advertisement was shown in either Spanish, English, or Dutch. Afterwards, participants filled in an online questionnaire about the attitude, curiosity evoked, and recognition; regarding the effectiveness of the different advertisements. The findings do not suggest a significant role for foreign languages in getting and holding the attention in advertisements. The findings do suggest an influence of pop-up advertisements, which seem to attract relatively more first fixations than static advertisements. Moreover, pop-up advertisements also seem to positively influence attitude and curiosity. Furthermore, the language part of the advertisement, the slogan, was not looked at more often when a particular language was used.
 • No Thumbnail Available
  Item
  Feedback Culture And The Impact of Annual Appraisal Interviews on Work Engagement And Goal Orientation
  (2020-07-26) Stifft, Frieda
  The current study examines the effect of the annual appraisal interview on work engagement and goal orientation considering the feedback environment of the employees of a German insurance company. A cross sectional non-experimental questionnaire study containing 57 questions was conducted. 107 employees participated in the study. The results show no significant effect of the annual appraisal interview on work engagement and goal orientation. However, some variables of the feedback environment appear to have an impact on the employees’ characteristics. Perceived organizational support is a predictor for work engagement. Autonomy is a predictor for a learning goal orientation while supervisor support can predict a decrease in learning goal orientation. Keywords: annual appraisal interview. feedback. engagement. autonomy. perceived organizational support. learning goal orientation.
 • No Thumbnail Available
  Item
  The Role of Talent`s Expatriate Adjustment and Perceived Organizational Support for Beneficial Outcomes after Returning from an International Assignment
  (2020-08-10) Schmidt, Cedric
  The present study examined the relationship between expatriate adjustment, perceived organizational support, and the moderation of perceived organizational support on expatriate adjustment with strategic thinking, organizational commitment, and organizational citizenship behavior after talents return from their international assignment to their home country. 83 employees who returned from an international assignment less than two years ago filled out an online questionnaire and assessed the degree of expatriate adjustment and perceived organizational support while on assignment and the degree of strategic thinking, organizational commitment, and organizational citizenship behavior upon return. The results showed that expatriate adjustment was positively related to organizational citizenship behavior, whereas expatriate adjustment was not significantly related to strategic thinking and organizational commitment. Additionally, the relationship between perceived organizational support as well as the moderation of perceived organizational support on expatriate adjustment and strategic thinking, organizational commitment, and organizational citizenship behavior were non-significant. This study sheds light on the importance of understanding the beneficial outcomes derived from international assignments in talents. Keywords: Global Talent Management, Expatriate Assignments, International Human Resource Management, Expatriate Adjustment, Perceived Organizational Support
 • No Thumbnail Available
  Item
  Werkstress bij Promovendi: Onderzoek naar de Relatie tussen Werkeisen en Hulpbronnen bij Promovendi in een Universitair Ziekenhuis
  (2020-07-22) Schmid, Martijn
  Jonge wetenschappers zoals promovendi zijn extra vatbaar voor mentale gezondheidsproblemen ten gevolge van werkstress. Kennis over werkstress binnen deze groep is echter schaars. Het huidige onderzoek heeft geprobeerd te onderzoeken wat de relatie is tussen werkstress, werkdruk, regelmogelijkheden, veerkracht, en toekomstonzekerheid binnen de groep promovendi van het Radboudumc. Daarnaast is gekeken naar het verschil in ervaren werkstress tussen klinische en niet-klinische promovendi. Middels een vragenlijst gaven 220 deelnemers aan in welke mate zij werkstress ervaarden en welke oorzaken hier mogelijk ten grondslag aan lagen. De resultaten lieten zien dat werkdruk positief samenhangt met werkstress binnen de onderzoeksgroep, en dat deze relatie wordt gemodereerd door regelmogelijkheden. Veerkracht en toekomstonzekerheid hadden geen significant interactie-effect, hoewel veerkracht wel een significant hoofdeffect had op werkstress. Daarnaast bleek dat de niet-klinische promovendi significant meer werkstress ervaren dan de klinische promovendi van het Radboudumc. Om werkstress bij promovendi te verminderen, lijken interventies gericht op het versterken van veerkracht dus de beste aanbeveling, eventueel aangevuld met gesprekken en groepssessies met de promovendi. In vervolgonderzoek kan gekeken worden naar het verschil in werkeisen tussen de klinische en niet-klinische promovendi en het gebruik van kwalitatief onderzoek om de resultaten te controleren en verder aan te vullen.

Communities in Radboud Educational Repository

Select a community to browse its collections.