Episodic Memory als mediator in de samenhang tussen Theory of Mind en Spatial Navigation

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-02-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie focust zich binnen de zelfprojectie hypothese op de vraag: Fungeert episodic memory als mediator in de relatie tussen Theory of Mind en Spatial Navigation? De participanten bestonden uit 92 kinderen welke allen 4 jaar oud waren, daarvan zijn de data van 77 proefpersonen meegenomen in de analyse. De deelnemers hebben de False belief content taak (theory of mind), cartoon recognition taak (episodic memory) en de board en cup taak (spatial navigation) voltooid. De correlaties tussen de verschillende variabelen werden opgevraagd en de mediatie-analyse van Hayes werd uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat er geen significant mediatie effect was, er werd tevens geen onderlinge samenhang gevonden binnen de variabelen. Dit spreekt tegen de zelfprojectiehypothese. Het uitblijven van deze effecten is mogelijk te verklaren door de scene construction theorie. (Keywords: Episodic memory, Theory of Mind, Spatial Navigation, zelfprojectiehypothese)
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme