Een kiplecker specktakel: Het effect van multivocale verwijzingen in advertenties voor vleesvervangers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken van het effect van multivocale verwijzingen in advertenties voor vleesvervangers op de attitudes en koopintentie van vleeseters en vegetariërs. Daarnaast is als ondersteunend onderzoek onderzocht of vegetariërs de multivocale verwijzing vaker herkenden dan vleeseters. Ook is ter ondersteuning van de onderzoeksvraag onderzocht of een effect bestaat van multivocale communicatie en herkenning op de attitudes en koopintentie van vleeseters en vegetariërs. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, welke is afgenomen via Qualtrics. Middels een experiment onder 124 proefpersonen is het effect van de tussen-proefpersoonsvariabele ‘Multivocale boodschap’ (afwezig/aanwezig) en de binnen-proefpersoonsvariabelen ‘Voedingskeuze’ (vleeseter/vegetariër) en ‘Herkenning’ (niet herkend/herkend) onderzocht. De afhankelijke variabelen waren attitude tegenover de advertentie, attitude tegenover de organisatie en koopintentie. Voor de analyses zijn drie tweeweg mixed design variantie analyses, een chi-kwadraattoets en een tweeweg multivariate variantie analyse uitgevoerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren