Is een menselijk merk een succesvol merk? De invloed van merkantropomorfisme op merkloyaliteit en aankoopintentie

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Antropomorfisme is de neiging van mensen om menselijk eigenschappen, emoties en intenties aan niet-menselijke objecten toe te schrijven. In dit onderzoek wordt de focus gelegd op de neiging van consumenten om merken en producten als menselijk te beschouwen, en het vermogen van marketeers om dit op te wekken. Het concept merkantropomorfisme is complex en bestaat uit verschillende dimensies. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen een antropomorfisch design, dat wil zeggen dat een merk of product menselijke uiterlijkheden bezit, en antropomorfisch gedrag, dat wil zeggen dat een merk of product interacteert met consumenten. De invloed van beide dimensies van merkantropomorfisme op merkloyaliteit en aankoopintentie worden apart, maar ook gecombineerd onderzocht. Uit de resultaten blijkt een antropomorfisch design een negatieve invloed uit te oefenen op merkloyaliteit. Antropomorfisch gedrag en een combinatie van beide dimensies blijken geen significante invloed uit te oefenen op merkloyaliteit en aankoopintentie. Methodologische en theoretische beperkingen worden besproken, alsmede suggesties voor vervolgonderzoek. Key words: Merkantropomorfisme, menselijke uiterlijkheden, sociale interactie, merkloyaliteit, aankoopintentie, consumentengedrag
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen