Een andere visie op (en door) onderwijs over negentiende-eeuwse letterkunde

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is de mogelijke rol van de normatieve analyse bij het behandelen van negentiende-eeuwse letterkunde bij het schoolvak Nederlands op middelbare scholen onderzocht. Er is eerst gekeken hoe de negentiende eeuw momenteel wordt onderwezen, middels een enquête onder docenten Nederlands en het bestuderen van verschillende lesmethodes. Hieruit is gebleken dat leerlingen nauwelijks kennismaken met literaire werken buiten de schoolcanon en dat er doorgaans van hen wordt verwacht dat ze deze werken aan de (literair-)historische context kunnen koppelen. Vervolgens is er nieuw lesmateriaal bij drie negentiende-eeuwse werken ontworpen, gebaseerd op de normatieve analyse. Dit materiaal is aan verschillende focusgroepen voorgelegd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation