Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus: geldt dit ook voor dieet-tracking apps?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken in hoeverre Nederlandse jongvolwassen mannen en vrouwen verschillen in hun voorkeuren voor gedragveranderingstechnieken in dieet-tracking apps. Dit is gedaan door semigestructureerde focusgroepdiscussies aan de hand van een topiclijst. Zeven mannen en 6 vrouwen zijn gevraagd naar voorkeuren op het gebied van de gedragsveranderingstechnieken: doelen en plannen, feedback en monitoren, belonen, sociale steun, en vergelijken van gedrag. De discussies zijn opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd volgens het 6 fasen plan voor thematische analyse.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren