De rol van werk-privé balans en informatie overload in de relatie tussen het gebruik van computer mediated communication en werktevredenheid en stress.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-02-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is de rol van computer mediated communication (CMC) op werktevredenheid en stress onderzocht. Bovendien is onderzocht of deze relatie loopt via een verstoorde werk-privé balans en informatie overload. 165 respondenten tussen de 21 en 63 jaar hebben een online vragenlijst ingevuld. Verwacht werd dat CMC een positieve relatie zou hebben met stress en een negatieve relatie met werktevredenheid. Deze hypothesen worden door de resultaten niet ondersteund. Uit de resultaten komt daarnaast naar voren dat de relatie tussen CMC buiten werktijd en werktevredenheid en stress loopt via een verstoorde werk-privé balans. Dit betekent dat het gebruik van CMC buiten werktijd samenhangt met een hogere verstoorde werk-privé balans, en dat een verstoorde werk-privé balans samenhangt met een lagere werktevredenheid en een hogere mate van stress. Ten slotte laten de resultaten zien dat informatie overload de relatie tussen CMC en werktevredenheid en stress niet medieert. Aan de hand van de resultaten kunnen er een aantal praktische aanbevelingen worden gesuggereerd. Zo wordt er aanbevolen om als organisatie duidelijke verwachtingen te scheppen over bereikbaarheid via digitale communicatiemiddelen na werktijd. Een duidelijke regelgeving ten aanzien van het gebruik van digitale communicatiemiddelen voor het werk in de privésfeer zou hierbij kunnen helpen. Vervolgonderzoek zou kunnen kijken naar de eigenschappen van het communicatiemiddel die het effect teweeg zouden brengen. Bovendien zou vervolgonderzoek niet alleen de negatieve effecten kunnen onderzoeken, maar ook naar de positieve effecten van CMC kunnen kijken. Samenvattend kan gesteld worden dat dit onderzoek beginnende inzichten heeft gegeven in aspecten die de relatie tussen CMC en werktevredenheid en stress kunnen verklaren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren