De rol van werk-privé balans en informatie overload in de relatie tussen het gebruik van computer mediated communication en werktevredenheid en stress.

dc.contributor.advisorHornikx, J.M.A.
dc.contributor.advisorWijngaert, L.A.L. van de
dc.contributor.authorNieuwenhuijzen, F.J.
dc.date.issued2020-02-04
dc.description.abstractIn deze studie is de rol van computer mediated communication (CMC) op werktevredenheid en stress onderzocht. Bovendien is onderzocht of deze relatie loopt via een verstoorde werk-privé balans en informatie overload. 165 respondenten tussen de 21 en 63 jaar hebben een online vragenlijst ingevuld. Verwacht werd dat CMC een positieve relatie zou hebben met stress en een negatieve relatie met werktevredenheid. Deze hypothesen worden door de resultaten niet ondersteund. Uit de resultaten komt daarnaast naar voren dat de relatie tussen CMC buiten werktijd en werktevredenheid en stress loopt via een verstoorde werk-privé balans. Dit betekent dat het gebruik van CMC buiten werktijd samenhangt met een hogere verstoorde werk-privé balans, en dat een verstoorde werk-privé balans samenhangt met een lagere werktevredenheid en een hogere mate van stress. Ten slotte laten de resultaten zien dat informatie overload de relatie tussen CMC en werktevredenheid en stress niet medieert. Aan de hand van de resultaten kunnen er een aantal praktische aanbevelingen worden gesuggereerd. Zo wordt er aanbevolen om als organisatie duidelijke verwachtingen te scheppen over bereikbaarheid via digitale communicatiemiddelen na werktijd. Een duidelijke regelgeving ten aanzien van het gebruik van digitale communicatiemiddelen voor het werk in de privésfeer zou hierbij kunnen helpen. Vervolgonderzoek zou kunnen kijken naar de eigenschappen van het communicatiemiddel die het effect teweeg zouden brengen. Bovendien zou vervolgonderzoek niet alleen de negatieve effecten kunnen onderzoeken, maar ook naar de positieve effecten van CMC kunnen kijken. Samenvattend kan gesteld worden dat dit onderzoek beginnende inzichten heeft gegeven in aspecten die de relatie tussen CMC en werktevredenheid en stress kunnen verklaren.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/8702
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Letterenen_US
dc.thesis.specialisationCommunicatie en Beïnvloedingen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Communicatie- en informatiewetenschappenen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleDe rol van werk-privé balans en informatie overload in de relatie tussen het gebruik van computer mediated communication en werktevredenheid en stress.en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nieuwnhuijzen, Floor 4364805-MaScriptie.pdf
Size:
1.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format