De discrepanties rondom het veiligheidsbewustzijn.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek had als doel om meer duidelijkheid te scheppen over de mogelijke voorspellers van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers in een meertalig team aan de hand van de volgende drie onafhankelijke variabelen: Safety-Specific Transformational Leadership, multiculturele competentie van de manager en de onzekerheidsvermijding van de medewerker zelf. Uit onderzoek is gebleken dat SSTL en veiligheidsbewustzijn een sterke relatie vormen in een ééntalig team en minder sterk in een meertalig team, maar de vraag is of deze relatie klopt en of deze versterkt kan worden. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: “ In hoeverre zijn leiderschapsstijl (SSTL) en de multiculturele competentie van de manager én de onzekerheidsvermijding van de medewerkers van invloed op het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers in een meertalig team?” Uit de resultaten is gebleken dat alleen de onzekerheidsvermijding van de medewerker zelf een goede voorspeller bleek te zijn. De SSTL en de multiculturele competentie van de leider waren dit niet.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren