Solaris in het Russische kosmisme.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sinds het Russische kosmisme zijn intrede deed in de Westerse literatuur bestaat er een debat over hoe groot het aandeel ervan moet zijn in de verklaring voor de Russische fascinatie met de kosmos. Het Russische kosmisme was een vroeg-twintigste-eeuwse filosofische traditie die zich bezighield met het bewerkstelligen van het einde van de dood door middel van technologische ontwikkelingen. De occultistische invloeden van het kosmisme maakten de filosofische traditie onverenigbaar met het wetenschappelijk-atheïstische wereldbeeld van de Sovjet-Unie. Ze lijkt daarom vergeten te zijn ten tijde van de lancering van de Spoetnik 1 in 1957. In de historiografie bestaat echter de opvatting dat kosmistische ideeën in de naoorlogse populaire cultuur bleven bestaan (cultural echo) en zo invloed uitoefenden op het contemporaine denken over de kosmos. In deze paper wordt geprobeerd de cultural echo van het kosmisme te traceren in Stanisław Lems Solaris (1961) en de Russische en Amerikaanse verfilmingen ervan. Hoewel er kosmistische topoi in de roman en de interpretaties te traceren zijn, lijkt de inspiratie van Solaris verder terug te gaan op christelijke idealen die ook het Russische kosmisme geïnspireerd hebben. Deze conclusie verkleint het aandeel van het kosmisme in de verklaring voor de Russische fascinatie met de kosmos, want het suggereert dat de spirituele dimensie van de Sovjetruimtevaart in een langere geschiedenis gevonden moet worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation