De invloed van kleur op de fit van kernwaarden en appreciatie bij bedrijfslogo's

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2015-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel het belang en de verschillende voordelen van logo’s en kleuren aan de hand van verscheidene onderzoeken in kaart zijn gebracht, is het onderzoek naar het effect van kleur op de Fit van kernwaarden met betrekking tot bedrijfslogo’s tot op heden beperkt. Dit onderzoek heeft getracht om door middel van een experiment waarbij het effect van kleuren op zowel de Fit van kernwaarden als Appreciatie werd gemeten, antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke invloed heeft kleur op de Fit van kernwaarden en Appreciatie m.b.t. bedrijfslogo’s?’. Aan de hand van eenweg variantie-analyses is aangetoond dat de factor ‘kleur’ slechts bij één van de drie gebruikte logo’s een significant effect veroorzaakt. Tevens bleek in alle gevallen de conditie van het logo met gemixte kleuren zowel op het gebied van Appreciatie als de Fit tussen het logo en de kernwaarden hoger te scoren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat uitsluitend de factor ‘kleur’ geen waarschijnlijke voorspeller is van verschillen met betrekking tot de Appreciatie van bedrijfslogo’s en de Fit tussen de beoogde kernwaarden en het logo van bedrijven. Mogelijke verklaringen voor de bevindingen zijn de invloed van de vorm van het logo en persoonlijke voorkeuren van individuen met betrekking tot kleur.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren