'Gezocht: dikke huid en goede poëzie.' Een overzicht van de ontwikkelingen rondom Dichter des Vaderlands 2000-2017

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie is een verkennend onderzoek gedaan naar de Nederlandse aanstelling van de Dichter des Vaderlands in de periode 2000 tot 2017. Er is getracht om de ontwikkeling van de aanstelling in kaart te brengen door naar verschillende aspecten van deze te kijken. Het belangrijkste bronmateriaal hiervoor was een krantencorpus. De aanstelling Dichter des Vaderlands werd in 2000 geïntroduceerd en sluit aan op een internationale traditie. Tevens past de aanstelling bij moderne tendensen binnen het literaire veld, zoals de democratisering van de literatuur en het wegvallen van de grenzen tussen ‘hoge’ en ‘lage’ kunst. Er bleek veel controverse te zijn geweest omtrent de aanstelling. Deze controverse werd mede veroorzaakt doordat de taakomschrijving zowel voor dichters als publiek onduidelijk bleef. Ook bleek dat de aandacht voor de verkiezing afnam op het moment dat er geen publiekinmenging meer mogelijk was in het keuzeproces. Verder bleek uit de analyse dat de persona van de verkozen dichter van grote invloed is op het imago en de invulling van het ambt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation