Wel of niet implementeren? Dat is de vraag. Een onderzoek naar het implementatieproces van het risicoprofiel bij waterschappen in Nederland

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-11-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Waterschap De Dommel. Het waterschap had de intentie om mogelijk gebruik te gaan maken van een risicoprofiel. De organisatie wilde weten op welke manier het implementatieproces van het risicoprofiel bij andere waterschappen was verlopen. Binnen het onderzoek stond daarom de volgende doelstelling centraal: Het verkrijgen van inzicht in de sterke en zwakke kanten van het implementatieproces van het risicoprofiel bij waterschappen in Nederland. Het implementatieproces van het risicoprofiel werd onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag: Hoe verliep het implementatieproces van het risicoprofiel bij vijf waterschappen in Nederland en hoe kan dit proces worden verklaard? Deze hoofdvraag werd onderzocht aan de hand van de onderzoeksmethode interviews. De geselecteerde variabelen waren gebaseerd op een eerder verschenen onderzoek naar beleidsimplementatie van Joosten (2021). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de variabelen: tijd, capaciteit, politieke invloed, communicatie en compliance het grootste positieve effect hadden op het verloop van het implementatieproces. Naast de vooraf opgestelde variabelen gaven meerdere respondenten aan dat draagvlak (commitment) een belangrijke rol speelde tijdens het proces. Het uitgevoerde onderzoek was vernieuwend, omdat er nog niet eerder onderzoek is gedaan naar het implementatieproces van het risicoprofiel bij waterschappen in Nederland.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen