Faculteit der Managementwetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6291
 • Item
  De invloed van COVID-19 op de organisatiecultuur en veranderbereidheid van medewerkers
  (2023-09-28) Daams, Remy; Hendriks, Paul; Amelsvoort, van, Pierre
  Diagnostisch praktijkgericht onderzoek naar de invloed van COVID-19 op de organisatiecultuur en veranderbereidheid van medewerkers van de rechtbank Gelderland. Voor het vaststellen van de veranderbereidheid is het DINAMO-model gebruikt, Metselaar, Cozijnsen en Van Delft (2018). Voor de analyse van de organisatiecultuur is het Organizational Culture Assessment Instrument (de OCAI vragenlijst van Cameron en Quinn, 2011) gebruikt. Met verdiepende interviews is vastgesteld wat de rol van COVID-19 is geweest.
 • Item
  The Effect of the Euro on Economic Stability
  (2023-09-15) Rang, Koenraad; Reimsbach, Daniel; Niederkofler, Thomas
  This thesis employed a synthetic counterfactual analysis on the effect that the euro has had on economic stability in member states of the eurozone. Two aspects of macroeconomic instability were analyzed: the variability of the growth rate, and the inflation rate. The data indicated strong heterogeneity between both countries and measurements. The euro does not seem to have increased economic instability outright, nor does the introduction itself seem to have led to transitory instability. Some evidence was found however, that euro area member states that are faced with an asymmetric shock experience economic instability that is significantly greater than it would have been if they had not had the euro. Especially Greece, Ireland, and Slovenia seem to have faced an asymmetric shock that has been greatly exacerbated by the adoption of the euro. The results for Ireland seemed the strongest, as these are robust to both measurements, and robust to setting the year of euro accession in 2002. Despite the results of increased instability in the face of idiosyncratic economic situations, the results for inflation ran counter to theoretical expectations, since inflation seems to have had a stabilizing effect on some countries.
 • Item
  Exploring Green HRM and organisational sustainability
  (2023-09-15) Boer, de, Edwin; Schoemaker, Michiel; Hendriks, Paul
  The necessity of addressing climate change is perceived to be pressing. Organisaitons are seen as key contributors. Some organisations have issued environmental improvement pledges. To act, a strategic approach and dedication is needed. Green Human Resource Management emerges as an avenue to cultivate environmental commitment, potentially propelling OS. The research aim is to develop the existing theory of Green HRM as an enabler of OS, by examining what kind of Green HRM reinforces OS and the mediating effect of environmental commitment in this reinforcement. A conceptual framework was tested in five Dutch based organisations. Findings indicate the Green HRM talent management practices have made cautious inroads into organisations studied. Adoption of green practices still appear to largely resemble those of traditional HRM. A shared agenda between departments is recommended for a more explicit interpretation of Green HRM, thereby strenghtening the road toward OS by means of higher environmental commitment.
 • Item
  Een nieuwe blik op een kwestie van contact
  (2023-09-07) Goessens, Bo; Berkel, van, Michel; Achterbergh, Jan
  In de thesis is de invloed van de communicatiesituatie op de indicatoren van de kwaliteit van non-verbale communicatie en daardoor op de veranderbereidheid van medewerkers onderzocht. Hierbij is specifiek ingezoomd op top down veranderingen. Het primaire doel van de thesis is het doen van aanbevelingen ten behoeve van onderzoek naar de communicatiestrategie bij organisatieveranderingen. Uit het onderzoek is er naar voren gekomen dat er een positieve invloed is van de analoge communicatiesituatie op de indicatoren machtsuitdrukking en ontvankelijkheid en daardoor op de veranderbereidheid van de medewerkers. Er is geen invloed gevonden van de communicatiesituatie op de indicator sympathie. Opvallend in het onderzoek is de rol van de inhoud van de boodschap van de organisatieverandering. Deze heeft een sterke invloed op de veranderbereidheid van de medewerkers.
 • Item
  Samen maken we de toekomst
  (2023-09-05) Kamp, van de, Edgar; Tjemkes, Brian; Rossenberg, van, Yvonne
  Dit onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek bij Unica Building Projects (UBP) naar de invloed van nabijheid tussen samenwerkingspartners op co-innovatie in de samenwerking. Het nabijheidprincipe verwijst naar de ruimte die een samenwerkingspartner ervaart en geeft aan de ander. Het doel van het onderzoek wordt bereikt door het uitvoeren van een gap analyse, die gebaseerd is op een enquête onder opdrachtgevers, aannemers en leveranciers. Hierbij wordt de huidige mate van nabijheid vergeleken met de gewenste die essentieel is voor het realiseren van co-innovatie. Naar aanleiding van de analyse zijn conclusies getrokken welke bijdragen aan een verbeterprogramma voor co-innovatie. De belangrijkste conclusie is dat binnen UBP een hogere mate van sociale en virtuele nabijheid tussen samenwerkingspartners een positieve invloed hebben op co-innovatie in de samenwerking. Het wordt daarom aanbevolen om de sociale inbedding tussen samenwerkingspartners te vergroten en gebruik van informatie- en communicatietechnologie te stimuleren tussen samenwerkingspartners.