Sta je samen ook echt sterker? Een onderzoek naar informatieveiligheid binnen publiek-private samenwerkingsverbanden

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-01-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het onderzoek “Sta je samen ook echt sterker? Een onderzoek naar informatieveiligheid binnen publiek-private samenwerkingsverbanden” is er getracht te verklaren welke factoren van invloed zijn op de informatieveiligheid binnen publiek-private samenwerkingsverbanden. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van informatiedeling en de classificatie van informatie invloed uitoefenen op de informatieveiligheid binnen publiek-private samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van informatiedeling kan worden onderverdeeld in de overeenkomstigheid tussen de organisatieculturen, het maken van duidelijke formele afspraken, de aanwezigheid van een sociale informele relatie tussen de partijen en de hoeveelheid regels en procedures met betrekking tot informatiedeling. De classificatie van informatie kan gebeuren door verschillende handelingspakketten te koppelen aan het maken van een risico-inschatting. Bij alle bovengenoemde factoren komt in dit onderzoek naar voren dat er invloed op de informatieveiligheid binnen publiek-private samenwerkingsverbanden lijkt te zijn. Het onderzoek is verricht middels het uitvoeren van een documentenanalyse, een enquête onder 31 respondenten en 15 interviews met een semigestructureerde vragenlijst.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen