In wetenschap van vaderschap

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-12-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Gender and Diversity commissie van FNWI van de Radboud Universiteit is van mening dat een wetenschappelijke carrière en een kinderwens goed verenigbaar moeten zijn. De commissie beoogt mannelijke academici met een tijdelijke aanstelling die kinderen willen beter te faciliteren. Dit onderzoek gaat na welke factoren van invloed zijn op de beslissing van mannen met een tijdelijke academische aanstelling bij FNWI en FdM om een gezin te starten, uit te breiden of uit te stellen, zodat FNWI geadviseerd kan worden over de acties die de faculteit kan nemen om vaders te faciliteren die een gezin willen starten of uitbreiden. De invloed van financiële zekerheid, mobiliteit, organisatiecultuur, invulling van vaderschap en kennis van beleid op gezinsplanning is getoetst via mixed-methods. Er is een survey uitgezet onder academici die werkzaam zijn bij FNWI en FdM. De surveydata is geanalyseerd via t-toetsen, regressie- en correlatieanalyses. Er zijn ook interviews afgenomen bij mannelijke academici met een tijdelijke aanstelling. De conclusie is dat mobiliteit en een dual-career invulling van vaderschap/partnerschap een negatief effect hebben op de kans om kinderen te krijgen. Het effect van organisatiecultuur is niet eenduidig te interpreteren. Tot slot is de rol van financiële zekerheid en kennis van beleid beperkt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen