Het ‘Healthy Professionals’ programma: De samenhang tussen een ‘Workplace Health Promoting Program’, klachten van cognitieve stress en burn-out en de rol van werkrelaties bij deelnemers.

dc.contributor.advisorSimons, Sterre
dc.contributor.advisorBuise, Carlo
dc.contributor.authorGaspersz,, S.M.A.
dc.date.issued2022-07-01
dc.description.abstractOnderzoek leert dat cognitieve stress- en burn-outklachten bij ziekenhuismedewerkers veel voorkomen. ‘Workplace Health Promoting Program’ (WHPP) gericht op zelfmanagement blijkt een veelbelovende strategie om deze klachten bij ziekenhuismedewerkers te verminderen. Het is echter niet bekend of er omstandigheden zijn die deze verlaging kunnen versterken. Dit theseonderzoek richt zich op het krijgen van inzicht hierin. Er zal namelijk onderzocht worden in welke mate klachten van cognitieve stress en burn-out afnemen bij deelnemers van het programma 'Healthy Professionals’. Daarbij is gekeken of de werkrelaties die de deelnemers met collega's en direct leidinggevende ervaren hierin een rol spelen. Dit is onderzocht door vragenlijstdata (N = 384) en semigestructureerde interviews (N = 5) in combinatie te analyseren bij deelnemers van het programma. De resultaten van een Repeated Measures-MANCOVA laten zien dat deelnemers op de eindmeting minder klachten van cognitieve stress en burn-out rapporteerden dan op de voormeting. Ook bleek een betere gemiddelde werkrelatie met collega’s en direct leidinggevende samen te gaat met een gemiddeld mindere mate van cognitieve stress- en burn-outklachten. Hoewel de deelnemers na het programma minder klachten rapporteerden dan ervoor, is deze afname niet significant sterker naarmate de deelnemers een betere werkrelatie met collega’s en direct leidinggevende ervaarden. Het kan zijn dat deze relatie met een grotere sample wel werd gevonden. Dit resultaat moet dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In conclusie laat dit onderzoek zien dat deelname aan het HP-programma samenhangt met een vermindering van cognitieve stress- en burn-outklachten. Ook toont dit onderzoek aan dat een goede werkrelatie met zowel collega’s als direct leidinggevende samengaat met minder van dergelijke klachten. Geadviseerd wordt in vervolgonderzoek nader vast te stellen in welke mate het HP-programma cognitieve stress- en burn-outklachten vermindert. Hiervoor dient een (wachtlijst)controlegroep aan het design toegevoegd te worden. Daarbij kan er verkend worden of – dan wel welke – sociaal-organisatorisch factoren belangrijk zijn voor de opbrengst van een WHPP. Keywords: Work Health Promoting Program, Gezondheid, Interventie, leefstijl, Stress, Burn-out, Werkrelatie, Ziekenhuismedewerkers.
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14576
dc.language.isonl
dc.thesis.facultyFaculteit der Sociale Wetenschappen
dc.thesis.specialisationspecialisations::Faculteit der Sociale Wetenschappen::Psychologie::Master - Arbeid Organisatie en Gezondheid
dc.thesis.studyprogrammestudyprogrammes::Faculteit der Sociale Wetenschappen::Psychologie
dc.thesis.typeMaster
dc.titleHet ‘Healthy Professionals’ programma: De samenhang tussen een ‘Workplace Health Promoting Program’, klachten van cognitieve stress en burn-out en de rol van werkrelaties bij deelnemers.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Gasperz Sem -S4755642-THESIS.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: