Het ‘Healthy Professionals’ programma: De samenhang tussen een ‘Workplace Health Promoting Program’, klachten van cognitieve stress en burn-out en de rol van werkrelaties bij deelnemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoek leert dat cognitieve stress- en burn-outklachten bij ziekenhuismedewerkers veel voorkomen. ‘Workplace Health Promoting Program’ (WHPP) gericht op zelfmanagement blijkt een veelbelovende strategie om deze klachten bij ziekenhuismedewerkers te verminderen. Het is echter niet bekend of er omstandigheden zijn die deze verlaging kunnen versterken. Dit theseonderzoek richt zich op het krijgen van inzicht hierin. Er zal namelijk onderzocht worden in welke mate klachten van cognitieve stress en burn-out afnemen bij deelnemers van het programma 'Healthy Professionals’. Daarbij is gekeken of de werkrelaties die de deelnemers met collega's en direct leidinggevende ervaren hierin een rol spelen. Dit is onderzocht door vragenlijstdata (N = 384) en semigestructureerde interviews (N = 5) in combinatie te analyseren bij deelnemers van het programma. De resultaten van een Repeated Measures-MANCOVA laten zien dat deelnemers op de eindmeting minder klachten van cognitieve stress en burn-out rapporteerden dan op de voormeting. Ook bleek een betere gemiddelde werkrelatie met collega’s en direct leidinggevende samen te gaat met een gemiddeld mindere mate van cognitieve stress- en burn-outklachten. Hoewel de deelnemers na het programma minder klachten rapporteerden dan ervoor, is deze afname niet significant sterker naarmate de deelnemers een betere werkrelatie met collega’s en direct leidinggevende ervaarden. Het kan zijn dat deze relatie met een grotere sample wel werd gevonden. Dit resultaat moet dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In conclusie laat dit onderzoek zien dat deelname aan het HP-programma samenhangt met een vermindering van cognitieve stress- en burn-outklachten. Ook toont dit onderzoek aan dat een goede werkrelatie met zowel collega’s als direct leidinggevende samengaat met minder van dergelijke klachten. Geadviseerd wordt in vervolgonderzoek nader vast te stellen in welke mate het HP-programma cognitieve stress- en burn-outklachten vermindert. Hiervoor dient een (wachtlijst)controlegroep aan het design toegevoegd te worden. Daarbij kan er verkend worden of – dan wel welke – sociaal-organisatorisch factoren belangrijk zijn voor de opbrengst van een WHPP. Keywords: Work Health Promoting Program, Gezondheid, Interventie, leefstijl, Stress, Burn-out, Werkrelatie, Ziekenhuismedewerkers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme