Cybersecurity bij gemeente Waalre: een toekomstbestendig cyberverdedigingsprotocol. Een onderzoek naar het opstellen van een cyberverdedigingsprotocol en het actualiseren hiervan aan de hand van oefenen en leren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het eerste deel van dit onderzoek is een cyberverdedigingsprotocol voor de gemeente Waalre opgesteld. Eerst is gekeken naar de huidige situatie in Waalre, waarna deze aangevuld is met bevindingen uit bestaande literatuur en interviews met andere gemeenten en organisaties. In dit protocol zijn drie dimensies meegenomen: preventie, cybercrisisbeheersing en bewustwording. Er is in opgenomen wat de gemeente kan doen om cyberaanvallen te voorkomen, wat de gemeente moet doen als het toch mis gaat en hoe de gemeente haar personeel bewust kan maken van al dat speelt rondom cybersecurity. In het tweede deel van dit onderzoek is gekeken naar hoe de gemeente Waalre een effectief lerend systeem kan ontwikkelen rondom cybersecurity. Hierbij is gekeken naar manieren om te oefenen binnen de verschillende dimensies en vervolgens naar manieren om te leren van deze oefeningen aan de hand van leertheorieën van auteurs als Argyris & Schön en Bateson. Ook uitdagingen die spelen bij het (willen) zijn van een lerende organisatie zijn meegenomen. De uitkomst van dit onderzoek is cyberverdedigingsprotocol voor de gemeente Waalre waarmee zij effectief kan gaan oefenen om het up-to-date te blijven houden. Het vormt een toekomstbestendig plan waarmee zij vandaag de dag maar ook in de toekomst vooruit kan.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen