Meervoudig Ruimtegebruik Stadsrandzone : Een onderzoek naar de toepassing van meervoudig ruimtegebruik in de stadsrandzone en de gevolgen voor het ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De stadsrandzone, een overgangszone tussen stad en platteland: het gebied dat direct grenst aan de bestaande stad met een doorsnee variërend van enkele honderden meters tot circa twee kilometer, is momenteel een gebied met allerlei door elkaar lopende functies. De inrichting van het gebied wordt gekenmerkt door verschillende problematiek, waardoor de ruimtelijke kwaliteit voor wonen, werken en recreatie negatief wordt beoordeeld. In dit verslag wordt er gekeken naar een mogelijkheid voor een goede ruimtelijke inrichting van de stadsrandzone. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van meervoudig ruimtegebruik in de stadsrandzone, alsmede de gevolgen voor het ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan meervoudig ruimtegebruik bijdragen aan een efficiënter ruimtegebruik en een betere ruimtelijke kwaliteit in de stadsrandzone?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen