Het sociale welzijn in Glanerbrug onder de loop. Aan de hand van het CCF model het sociale welzijn daar verklaren

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis is het sociale welzijn (het gemeenschaps- en veiligheidsgevoel), zoals ervaren door bewoners, in Glanerbrug onderzocht. Glanerbrug is een dorp op de Duits-Nederlandse grens. Bewoners van meerdere straten hebben aangegeven drugsoverlast te ervaren, ook nadat de gemeente en de politie tijdelijk drugspanden hebben gesloten. Aangezien burgers de politie de schuld geven van nalatigheid en de gemeente heeft laten weten dat burgers zelf ook verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in hun dorp, is integraal onderzocht hoe het ervoor staat met de diverse vormen van kapitaal (volgens het Community Capital Framework) en wat de invloed hiervan is op het sociale welzijn. Het onderzoek heeft aangetoond, dat mensen die minder lang in Glanerbrug wonen, zich significant minder goed verbonden voelen met de gemeenschap van bewoners. Dit geldt met name voor mensen met een migratieachtergrond. In Glanerbrug is een grote Vinex-wijk (de Eschmarke) gebouwd in de afgelopen jaren, waar veel nieuwe inwoners zijn gehuisvest. Ook wordt de fietsveiligheid (het aantal fietspaden) en de mate van drugsafval als negatief ervaren door bewoners. Indien nieuwe dorpelingen beter worden betrokken bij de gemeenschap, en de fietsveiligheid en het drugsafval worden aangepakt, zal het gemiddelde ervaren sociale welzijn zich positief ontwikkelen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen