Woningcorporaties en openbaar vervoer

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze thesis richt zich op woningcorporaties en in hoeverre zij in hun beleid, met betrekking tot het woningbezit, rekening houden met bereikbaarheid voor lage inkomensgroepen. Hierbij wordt extra aandacht besteedt aan de bereikbaarheid per openbaar vervoer. De belangrijkste begrippen voor dit onderzoek zijn beleid, bereikbaarheid, vervoersarmoede en woningcorporaties. Deze vormen de basis voor het onderzoek die kwalitaitief, in de vorm van een casestudy, is uitgevoerd. De benodigde informatie voor dit onderzoek is verkregen door middel van het analyseren van beleidsdocumenten en interviews, waarvoor zeven woningcorporaties zijn onderzocht. De verkregen data zijn vervolgens verwerkt met behulp van een kwalitatieve analyse. De voornaamste bevindingen uit de analyses zijn dat de uit de literatuur bekende doelstellingen ook daadwerkelijk belangrijk zijn voor de corporaties, maar daarnaast is er een nog een viertal doelstellingen dat regelmatig terug komt bij de corporaties. Voor een groot deel van de corporaties is bereikbaarheid echter niet van groot belang. De corporaties die wel belang hechten aan bereikbaarheid zijn voornamelijk actief in krimpgebieden, maar de rol van het openbaar vervoer is hierin zeer klein. Verder gaven veel corporaties aan in hun mogelijkheden tot investeren in voorzieningen beperkt te worden door de nieuwe Woningwet.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen