Woningcorporaties en openbaar vervoer

dc.contributor.advisorMartens, C.J.C.M.
dc.contributor.authorVerdonk, Thijs
dc.date.issued2016-08-28
dc.description.abstractDeze thesis richt zich op woningcorporaties en in hoeverre zij in hun beleid, met betrekking tot het woningbezit, rekening houden met bereikbaarheid voor lage inkomensgroepen. Hierbij wordt extra aandacht besteedt aan de bereikbaarheid per openbaar vervoer. De belangrijkste begrippen voor dit onderzoek zijn beleid, bereikbaarheid, vervoersarmoede en woningcorporaties. Deze vormen de basis voor het onderzoek die kwalitaitief, in de vorm van een casestudy, is uitgevoerd. De benodigde informatie voor dit onderzoek is verkregen door middel van het analyseren van beleidsdocumenten en interviews, waarvoor zeven woningcorporaties zijn onderzocht. De verkregen data zijn vervolgens verwerkt met behulp van een kwalitatieve analyse. De voornaamste bevindingen uit de analyses zijn dat de uit de literatuur bekende doelstellingen ook daadwerkelijk belangrijk zijn voor de corporaties, maar daarnaast is er een nog een viertal doelstellingen dat regelmatig terug komt bij de corporaties. Voor een groot deel van de corporaties is bereikbaarheid echter niet van groot belang. De corporaties die wel belang hechten aan bereikbaarheid zijn voornamelijk actief in krimpgebieden, maar de rol van het openbaar vervoer is hierin zeer klein. Verder gaven veel corporaties aan in hun mogelijkheden tot investeren in voorzieningen beperkt te worden door de nieuwe Woningwet.en_US
dc.identifier.urihttp://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4482
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleWoningcorporaties en openbaar vervoeren_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
bachelor_thesis_woningcorporaties_Thijs_Verdonk_s4328736.pdf
Size:
452.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: