Een narratief over mentale druk en burn-outs bij jongvolwassenen: Het effect van verhaalperspectief en forewarning op identificatie, transportatie, weerstand en overtuiging.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzoek gedaan naar het effect van verhaalperspectief en het gebruik van een forewarning in een tekstueel narratief op het gebied van gezondheidscommunicatie op de mate van identificatie, transportatie, weerstand en overtuiging. Daarnaast is het Extended Elaboration Likelihood-Model gedeeltelijk getoetst door de relatie tussen transportatie, identificatie en weerstand verder te onderzoeken. Het onderwerp van het narratief betrof mentale druk en burn-outs bij jongvolwassenen. De aanleiding voor de huidige studie vormde het tot nu toe beperkte inzicht in de invloed van verhaalperspectief en forewarning op identificatie, transportatie en weerstand en het beperkte inzicht in de relatie tussen identificatie, transportatie en weerstand. Het onderzoek betrof een 2x2 tussenproefpersoon ontwerp bestaande uit twee onafhankelijke variabelen, namelijk: verhaalperspectief (eerste persoonsperspectief, derde persoonsperspectief) en forewarning (wel/geen). De studie toonde geen effect aan van verhaalperspectief op identificatie, transportatie, weerstand en overtuiging. Ook toonde de studie geen effect aan van forewarning op identificatie, transportatie, weerstand en gedragsintentie. Wel toonde de studie een effect aan van forewarning op overtuiging, namelijk op de attitude ten aanzien van het wandelen. Het bleek dat participanten in de condities met forewarning een negatievere attitude hadden ten aanzien van wandelen dan participanten in de condities zonder forewarning. Daarnaast toonde de studie een sterk positief verband aan tussen transportatie en identificatie. Dit houdt in dat naarmate men meer wordt getransporteerd in het verhaal, men zich ook meer identificeert met het personage in het verhaal. Verder toonde de studie een zwak negatief verband aan tussen identificatie en weerstand. Dit betekent dat naarmate men zich meer identificeert met het personage in het verhaal, men minder weerstand vertoont ten aanzien van het narratief. De studie toonde geen verband aan tussen transportatie en weerstand.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren