Le bo vojage du sjien qui allait à la boulansherie : Les difficultés que les apprenants FLE dyslexiques des Pays-Bas rencontrent avec le français.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-30
Language
fr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt antwoord gegeven op de vraag: wat zijn de problemen voor Nederlandse dyslectici die Frans leren als vreemde taal? In de eerste twee hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur over dyslexie en over vreemdetaalverwerving. Daarnaast worden de belangrijkste verschillen tussen het Nederlands en het Frans uiteengezet. Op basis van deze verschillen zijn een aantal contexten opgesteld die problemen op zouden kunnen leveren. Deze contexten zijn tijdens het onderzoek geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een Frans en een Nederlands dictee in de eerste en derde klas van de middelbare school. Dit dictee is bij zowel dyslectici als normale lezers afgenomen. Tijdens de analyse van de dictees zijn nog andere moeilijke contexten gevonden. In het derde hoofdstuk wordt verslag gedaan van de analyse van zowel de voorziene als de onvoorziene contexten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation