Gebruik een accent in de communicatie naar uw consument!

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel er sprake is van een enorme diversiteit aan accenten in de Nederlandse taal blijft het Randstedelijke accent de norm van het Standaardnederlands. Het prestigieuze Randstedelijke accent heeft ervoor gezorgd dat alle andere regionale accenten, met name het Groningse en Limburgse accent, in mindere mate gewaardeerd worden en tot op heden nog zelden gebruikt worden in Nederlandse marketing. Om deze reden is hier onderzoek gedaan naar het effect van het Groningse en Limburgse accent op de aankoopintentie, attitude ten opzichte van de advertentie en product, en de merknaamherkenning in reclames. Daarbij is rekening gehouden met het nodige congruentie effect tussen accent en brand, wat volgens eerder onderzoek zou kunnen leiden tot positievere waarderingen. Uit het pre-experiment bleek dat de fictieve brand Krachtvoer overeenkomstige associaties opriep als het Groningse accent en dus goed congrueerde. Hetzelfde resultaat was gevonden voor FruitFeest en het Limburgse accent. Aan het hoofdexperiment hebben 564 respondenten deelgenomen. De respondenten beoordeelden twee brands, Krachtvoer en FruitFeest, aan de hand van een online vragenlijst. De respondenten kregen zowel visuele stimuli te zien als spraakstimuli in het Gronings en Limburgs te horen. Dit onderzoek is erin geslaagd een context te creëren waarin het Limburgse en Groningse accent positief gewaardeerd werden. Het bleek namelijk dat wanneer het Groningse accent congruent was met het product dat werd geadverteerd, dit leidde tot een positievere attitude ten opzichte van de advertentie. Ditzelfde geldt voor het Limburgse accent. Dit interactie effect was niet volledig aanwezig op de variabele Aankoopintentie en ook niet op de variabele brand recall.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren