Modereren Sociale Steun, Autonomie en Psychologische Werkeisen de Relatie tussen Psychosocial Safety Climate en Werkstress?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Werkstress is een veelvoorkomend fenomeen in de zorgsector. Aangezien werkstress verscheidene nadelige effecten tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om in te zetten op stresspreventie. Mogelijk kan het psychosocial safety climate een rol spelen in het vroegtijdig identificeren van risicovolle organisaties. In deze studie is gebruik gemaakt van cross-sectionele data uit de dataset Stress Prevention @ Work, die de gegevens van 279 zorgmedewerkers van een grote Nederlandse zorginstelling bevat. Met een multiple regressieanalyse is onderzocht of psychosocial safety climate en werkstress verband houden met elkaar en of dit verband gemodereerd wordt door de werkkenmerken sociale steun van collega’s, autonomie en psychologische werkeisen. De resultaten toonden aan dat psychosocial safety climate en werkstress significant aan elkaar gerelateerd zijn. De huidige studie heeft geen bewijs kunnen vinden voor de modererende rol van sociale steun, autonomie of psychologische werkeisen in dit verband. Keywords: psychosocial safety climate, werkstress, sociale steun, autonomie, werkeisen
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme