Een dalende vaccinatiegraad, iets wat iedereen aangaat!

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-04-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bij de dalende vaccinatiegraad in Nederland (tussen 2010 en 2017) en de daarbij horende ernstige risico’s voor de groepsimmuniteit, bestaat de kans op een uitbraak van infectieziekten. Het is daarom van belang dat het vaccinatiegedrag verandert. Narratieven (samenhangende verhalen met een begin, midden en einde) worden vaker ingezet als strategisch communicatiemiddel binnen de gezondheidscommunicatie om gedragsverandering te bewerkstelligen. Huidig onderzoek is gebaseerd op kennis uit de Construal Level Theory (CLT). De vraag die die aan de hand van deze theorie werd beantwoord is: “Wat is het effect van psychologische afstand in vaccinatie narratieven op de gedetailleerdheid van de mentale representatie, de empathie van de lezer, de attitude ten opzichte van vaccinatie en de intentie om te vaccineren?”. Er is een waargebeurd verhaal gebruikt waarin een ouder de negatieve gevolgen van niet vaccineren voor haar kind beschrijft. Huidige studie gebruikte ruimtelijke afstand en feitelijkheid om te ontdekken of er effecten op de mentale representatie, empathie, attitude en intentie van de lezer waren. Na het lezen van het narratief vulden respondenten een vragenlijst in. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat geen van de hypothesen bevestigd kon worden. Echter, geconcludeerd werd dat vervolgonderzoek naar de effectiviteit van narratieven in combinatie met de CLT noodzakelijk is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren