Trekt #BookTok de boektwijfelaar over de streep?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-02-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het leesgedrag van jongeren is problematisch. Het fenomeen #BookTok, op het populaire sociale mediaplatform TikTok, kan jongeren mogelijk weer aan het lezen krijgen. Eerdere onderzoeken geven geen antwoord op de vraag of het gebruik van #BookTok leidt tot gemotiveerdere lezers. Boekmijders lezen niet en raken niet overtuigd door #BookTok om te gaan lezen en boekenwurmen hoeven niet overtuigd te raken door #BookTok want zij lezen al veel; en wat doen boektwijfelaars? #BookTok spoort hen mogelijk aan om meer voor hun plezier in hun vrije tijd te lezen. Dit onderzoek vult deze leemte op en de onderzoeksvraag die daarom centraal staat, luidt: ‘Hoe evalueren boektwijfelaars in de bovenbouw havo/vwo het gebruik van #BookTok bij een blootstelling van 4 weken?’ De data zijn middels kwantitatieve en kwalitatieve methoden verkregen. De boektwijfelaars zijn gedurende 4 weken blootgesteld aan het medium. Tijdens de interventie hebben ze wekelijks vragenlijsten ontvangen; een vragenlijst over de attitude ten opzichte van de doorgestuurde BookTokfilmpjes en een vragenlijst over hun lees- en BookTokgedrag. Ter afsluiting van de interventie zijn er interviews afgenomen om meer diepgang te krijgen in de evaluatie van #BookTok. Uit de resultaten is gebleken dat boektwijfelaars het gebruik van #BookTok positief beoordelen. #BookTok draagt naar eigen zeggen bij aan hun leesgedrag en leesmotivatie. Het doorsturen van BookTokfilmpjes helpt boektwijfelaars herinneren om lezen als vrijetijdsbesteding te kiezen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor zowel het wetenschapsgebied als de onderwijspraktijk relevant.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation