Betrokkenheid binnen de HAN!

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-02-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit een onlangs gehouden medewerkersonderzoek blijkt dat de affectieve betrokkenheid van medewerkers bij de HAN aan de lage kant is. In het koersbeeld van de HAN heeft deze betrokkenheid echter een centrale rol om tot de gewenste vernieuwing te komen. Na het uitvoeren van literatuuronderzoek en de koppeling hiervan aan signalen vanuit de werkvloer is procedurele rechtvaardigheid als een belangrijke voorspeller van affectieve betrokkenheid onderzocht. Ook het mechanisme van waargenomen organisatorische steun dat volgens de literatuur ervoor zorgt dat procedurele rechtvaardigheid de affectieve betrokkenheid beïnvloedt is hierin meegenomen. Als onderzoeksmethode is gekozen voor een kwantitatief onderzoek door het afnemen van vragenlijsten waarbij gebruik is gemaakt van gevalideerde meetschalen. Lineaire regressie toont aan dat procedurele rechtvaardigheid een direct significant effect heeft op affectieve betrokkenheid bij de HAN. Mediatieanalyse toont aan dat dit effect via waargenomen organisatorische steun verloopt waarbij het directe effect van procedurele rechtvaardigheid op affectieve betrokkenheid verdwijnt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen