Vertrouwde zorg: De vertrouwensrelatie met cliënten van wijkverpleging ontwikkelen op interpersoonlijk en organisatorisch niveau

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2024-01-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterthesis is een kwalitatief onderzoek waarin is onderzocht hoe er binnen een zorgorganisatie, waarin wordt gewerkt met zelfsturende teams, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vertrouwen op interpersoonlijk en organisatorisch niveau bij cliënten van wijkverpleging. Het vertrouwen in de thuiszorg is namelijk al jaren een stuk lager dan in bijvoorbeeld ziekenhuizen of huisartsen. Met een steeds grotere groep thuiswonende ouderen is dit juist nu een belangrijke sector. Aan de hand van observaties en interviews zijn de resultaten tot stand gekomen. Er werd bevonden dat medewerkers van wijkverpleging het vertrouwen proberen te vergroten door het tonen van goede bedoelingen en responsief te zijn. Binnen responsiviteit, bleken authenticiteit en keuzes aan cliënten geven in communicatie belangrijker dan eerder verwacht. Competentie bleek minder belangrijk dan eerder verwacht. De organisatie ondersteunt de vertrouwensrelatie door te zorgen voor openheid, en voorspelbaarheid en continuïteit van zowel de zorg zelf als de medewerkers. Het vertrouwen binnen het team is goed, maar er is te zien dat er verschillende werkwijzen zijn tussen medewerkers met verschillende functies.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen