De invloed van huidskleur van advertentiemodellen op liking van de advertentiemodellen en attitude ten opzichte van het geadverteerde speelgoed Een experiment onder basisschoolkinderen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-04-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een onderrepresentatie van etnische minderheden in reclames voor kinderen. Marketeers lijken geen interesse te hebben in het tonen van minderheden en dit kan negatieve effecten hebben, zoals mainstreaming en minderwaardigheidsgevoelens. De reden dat zij hier geen interesse in tonen, komt waarschijnlijk voort uit meerdere onderzoeken, waaruit is gebleken dat mensen met een nietblanke huidskleur minder leuk gevonden worden dan mensen met een blanke huidskleur. Echter, het is niet duidelijk of dit ook geldt voor advertentiemodellen en of dit ook effect heeft op de attitude ten opzichte van het geadverteerde product. Om dit te onderzoeken, is een experiment uitgevoerd onder 95 kinderen, van 7 tot 10 jaar (M= 8.71 jaar, SD= .80). Zij werden verdeeld over twee condities: de ene groep kreeg een speelgoedadvertentie met advertentiemodellen met een blanke huidskleur te zien, de andere groep een speelgoedadvertentie met modellen die een niet-blanke huidskleur hadden. Tijdens dit experiment is gemeten wat de mate was waarin de kinderen de advertentiemodellen leuk vonden en wat hun attitude was ten opzichte van het geadverteerde speelgoed. Op basis van de resultaten van het experiment kan worden vastgesteld dat advertentiemodellen met een niet-blanke huidskleur niet minder leuk gevonden worden dan advertentiemodellen met een blanke huidskleur en dat zij ook geen negatievere attitude ten opzichte van het geadverteerde speelgoed teweeg brengen. Ook kan worden geconcludeerd dat hoe leuker de advertentiemodellen worden gevonden, hoe positiever de attitude ten opzichte van het geadverteerde speelgoed wordt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen