Organisatieverandering en organisatiegedrag binnen de Academie Bestuur, Recht & Ruimte van Saxion

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-05-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De invoering van de praktijklabs binnen Saxion is een organisatieverandering geweest, die in dit onderzoek wordt geëvalueerd. De evaluatie ziet op het proces van invoering, waarbij dit wordt bezien vanuit het perspectief dat verandering plaats moet vinden in het gedragssysteem van mensen. Daartoe is het drie fasen model van Schein (1987), als mechanisme dat ten grondslag ligt aan groepsgedragsverandering, leidend. De drie fasen unfreeze, change en refreeze met onderliggende sub fasen zijn toegepast op de wijze van invoering van de praktijklabs binnen Saxion en wel binnen de Academie Bestuur, Recht & Ruimte (hierna: ABR&R). Een dergelijke geplande organisatieverandering gaat gepaard met effecten op het organisatiegedrag. De ontstane gewenste en ongewenste effecten op de gedragselementen emoties, leerklimaat en organisatiecultuur worden in dit onderzoek vervolgens in kaart gebracht (Schein, 1993).
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen