Werktevredenheid, werkprestatie en arbeidsovereenkomst: de modererende rol van inzetbaarheid

Abstract
Met een steeds groeiende groep werknemers met een tijdelijk contract wordt onderzoek naar deze groep steeds belangrijker. Hoe kunnen de werktevredenheid en werkprestatie van deze mensen worden beïnvloed? Dit onderzoek kijkt in dit vraagstuk naar de rol die inzetbaarheid kan spelen bij het verhogen van de werktevredenheid en werkprestatie en hoe inzetbaarheid als kracht van een werknemer ingezet kan worden en welke consequenties dit heeft voor HR beleid bij organisaties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen