The impact of (in)formal pronouns of address in recruitment ads of exciting and competent organisations.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de invloed is van het gebruik van informele en formele aanspreekvormen in wervingsadvertenties op de attitude van de lezer t.o.v. een bedrijf en een wervingstekst afkomstig van hetzelfde bedrijf. Daarnaast wordt onderzocht of dit verschilt afhankelijk van de persoonlijkheid van een bedrijf. De resultaten laten geen significant hoofdeffect zien van het gebruik van aanspreekvormen op de attitudes van de lezer. Er bleek wel een significant interactie-effect te bestaan tussen aanspreekvorm en de mate waarin een bedrijf als exciting of conservatief gezien wordt. Het gebruik van de formele vorm leidde tot een negatievere attitude ten opzichte van een bedrijf naarmate een bedrijf als meer exciting gezien werd. Daarnaast zorgde het gebruik van de formele vorm voor een minder sterke afname in de attitude ten opzichte van bedrijven die als conservatief gezien werden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren