Samen voor de uitvoering. Een casestudy naar de driehoeksrelatie tussen het bestuursdepartement en het agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2023-10-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uitvoeringsorganisaties, die namens de overheid diensten verlenen, vervullen een cruciale rol in het contact tussen de overheid en burgers, instellingen en bedrijven. Uitvoeringsproblemen hebben dan ook ernstige gevolgen gehad voor de samenleving. Om deze problemen te voorkomen, is een goede relatie tussen uitvoeringsorganisaties en bestuursdepartementen van essentieel belang. Dit onderzoek richt zich op de samenwerking tussen deze partijen, vormgegeven in het driehoeksmodel tussen beleid en uitvoering. Specifiek ligt de focus op het ministerie van OCW, waarin is onderzocht welke sturingsinstrumenten in het driehoeksmodel tussen beleid en uitvoering worden gehanteerd en welke invloed deze hebben op de relatiekwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat sturingsinstrumenten gebaseerd op de principaal-steward theorie een positieve invloed hebben op de relatiekwaliteit in het driehoeksmodel, terwijl sturingsinstrumenten gebaseerd op de principaal-agent theorie een negatieve invloed hebben op de relatiekwaliteit in het driehoeksmodel. Deze conclusie draagt bij aan een dieper begrip van de samenwerking tussen bestuursdepartementen en uitvoeringsorganisaties, met praktische inzichten voor het gebruik van sturingsinstrumenten ter verbetering van de publieke dienstverlening.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen