Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen : Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen ontwikkelingsstrategieën, mechanismen en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen

dc.contributor.advisorVeenman, S.A.
dc.contributor.authorDriessen, Suzanne
dc.date.issued2012-06-22
dc.description.abstractRuimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen is een onderwerp dat momenteel veel in de belangtelling staat. Er is in toenemende mate kritiek geuit op de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van actief grondbeleid, omdat dit een matige kwaliteit in de hand zou werken (VROM-raad, 2006). Onder andere de VROM-raad (2006) en de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (2009) zien een alternatief in verzakelijkte ontwikkelingsstrategieën, zoals publiek private samenwerking [PPS]. Hierbij worden private partijen betrokken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat dit leidt tot een hogere ruimtelijke kwaliteit, doordat de marktpartijen hier winst mee kunnen behalen (De Nooijer, 2010). In dit onderzoek is bekeken of deze verwachtingen van PPS terecht zijn. Het onderzoek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel zal de invloed van de ontwikkelingsstrategieën actief grondbeleid en PPS op een vijftal mechanismen bestudeerd worden. In het tweede deel wordt de ruimtelijke kwaliteit van vier bedrijventerreinen in kaart gebracht en wordt bekeken in hoeverre deze kwaliteit het gevolg is van de toegepaste ontwikkelingsstrategie. Deze twee onderdelen komen ook naar voren in de doelstelling van het onderzoek: Inzicht krijgen in de relatie tussen de ontwikkelingsstrategie en de mechanismen en in de mogelijke relatie tussen de ontwikkelingsstrategie en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen, teneinde te bepalen of de aannames over PPS kloppen. Uit bovenstaand onderzoeksdoel komt de volgende hoofdvraag voort: In hoeverre bestaat er een relatie tussen de ontwikkelingsstrategieën actief grondbeleid en publiek private samenwerking en de mechanismen, en in hoeverre bestaat er een mogelijke relatie tussen de ontwikkelingsstrategie en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen?en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2535
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleRuimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen : Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen ontwikkelingsstrategieën, mechanismen en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2012 Driessen.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format