Entertainment Education & Cognitieve en affectieve weerstand.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-08-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Entertainment Education is een communicatiestrategie waarbij een educatieve boodschap geïntegreerd wordt in een Entertainment-productie. Op die manier kunnen meer doelgroepen bereikt worden met gezondheidscommunicatie dan bij traditionele voorlichting. Door de boodschap te integreren in amusement, ontstaat er vaak ook minder weerstand bij de kijkers. Bij EE is de boodschap meestal impliciet, maar er kan gekozen worden de boodschap ook expliciet te vermelden vóór of na de EE-productie. Dit onderzoek toetste of het gebruik van zo’n expliciete boodschap (geen fore-warning, alleen een expliciete uiting van het gezondheidsthema) bij de Entertainment-Education-film SOUND invloed heeft op de affectieve en cognitieve weerstand tegen de beïnvloedingspoging. Ook werd gekeken of de expliciete boodschap van invloed was op de beliefs van respondenten over het gezondheidsthema gehoorschadepreventie. Een tussen-proefpersoon-expe! riment (N = 128) is uitgevoerd waarbij de drie condities willekeurig aan de proefpersonen werden toegewezen. Bij de eerste conditie werd vooraf een expliciete boodschap vertoond, bij de tweede conditie achteraf en bij de derde conditie werd geen expliciete boodschap vertoond. Resultaten wezen uit dat de expliciete boodschap vóór of na afloop van de film geen invloed had op de cognitieve en affectieve weerstand. Ook werden de beliefs niet beïnvloed door het gebruik van een expliciete boodschap. Wel bleken engagement en perceived realism belangrijke voorspellers voor de beliefs van de respondenten over het gezondheidsthema.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren