Perspectief: Nederlandse hervertellingen van 'the pear film'

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft betrekking op het begrip ‘perspectief’. Specifiek op hoe 57 Nederlanders perspectief innemen bij het hervertellen van een film. Het concept ‘frame’, wordt door verschillende onderzoekers gebruikt om kwalitatieve uitspraken te doen over de inneming van perspectief. Het doel van dit onderzoek is om op een systematische manier een uitspraak te doen over perspectief. In dit onderzoek zal blijken dat het concept ‘frame’ niet voldoende handvatten biedt om het doel van dit onderzoek te kunnen bereiken. Uit de theorie blijkt dat de VPIP een mogelijke onderzoeksmethode kan zijn om de hoofdvraag te beantwoorden. Hierdoor komt de volgende onderzoeksvraag tot stand: ‘In hoeverre kan er met behulp van de ‘VPIP’ een systematische uitspraak gedaan worden over de inneming van perspectief van Nederlanders bij het hervertellen van een film’?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren