Het effect van narratieve kenmerken op de merkattitude en de aankoopintentie van de ontvanger: Een experiment.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie onderzocht het effect van narratieve kenmerken in een advertentie op de merkattitude en de aankoopintentie van de ontvanger. De narratieve kenmerken waar deze studie over gaat zijn het perspectief van de verteller en al dan niet doen van een beroep op de persoonlijke ervaringen van de ontvanger. Daarbij is ook nader ingegaan op de onderliggende beïnvloedingsprocessen die een belangrijke rol spelen bij de verwerking van narratieven, te weten: identificatie en self-referencing. Op basis van de theorie heeft het perspectief van de verteller vermoedelijk invloed op identificatie en het doen van een beroep op persoonlijke ervaringen heeft naar verwachting invloed op self-referencing. Er is gebruik gemaakt van een experiment met een 2x2 tussenproefpersoon-ontwerp. Hierbij was sprake van vier condities op basis van de combinaties van de twee onafhankelijke variabelen: perspectief van de verteller en het beroep op ! persoonli jke ervaringen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren