Hoe staan docenten Nederlands écht tegenover hun poëzieonderwijs?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het huidige poëzieonderwijs kan als ‘probleem’ worden gezien door zowel leerlingen als docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs. De opvatting heerst dat poëzie moeilijk en onbegrijpelijk is. Er zijn steeds meer didactische handreikingen van en promotieonderzoeken naar poëzieonderwijs. Het docentenperspectief, echter, ontbreekt daarbij. In dit bachelorwerkstuk is hier onderzoek naar gedaan. Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag, ‘Welk beeld rapporteren havo-vwo/docenten Nederlands zelf van hun poëzieonderwijs?’, is een enquête uitgezet onder havo/vwo-docenten Nederlands. Er is geconcludeerd dat de docenten een positief beeld hebben van poëzie, maar niet altijd van hun eigen poëzieonderwijs. Uit de resultaten is gebleken dat er winst te behalen is voor het huidige poëzieonderwijs van zowel onder- als bovenbouwdocenten havo/vwo. Dat maakt een onderzoek als dit, naar het docentenperspectief, wetenschappelijk relevant.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren