Verbanden tussen de taalvaardigheid en het associatief leervermogen van dove en slechthorende kinderen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-02-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit de literatuur en de praktijk komt naar voren dat er een groep slechthorende kinderen is waarbij de taalvaardigheid achter blijft ondanks dat ze wel adequaat spraak kunnen verstaan. De taalvaardigheid van sommige van deze kinderen is van een vergelijkbaar niveau als dat van normaalhorende kinderen met een TOS. In deze studie is gekeken naar het associatief leervermogen van slechthorende kinderen, een factor die bij TOS een rol speelt. Bij 8 slechthorende en 10 normaalhorende basisschoolkinderen is een associatieve leertaak afgenomen en in verband gebracht met hun taalvaardigheid. De resultaten laten zien dat slechthorende kinderen wel in staat zijn om associatief te leren, maar dat ze over het algemeen langzamere reactietijden hebben dan de normaalhorende kinderen. De normaalhorende groep liet geen leereffect zien. Een correlatie met taalscores liet een positieve correlatie zien tussen associatief leervermogen en prestatie op twee verschillende taaltesten voor de slechthorende kinderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren