Rabobank teams onderweg; wie leidt?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-10-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De scriptie beschrijft het onderzoek wat is uitgevoerd. Rabobank heeft gekozen voor een Agile organisatie inrichting en manier van werken, waarvan een belangrijk doel was meer regie te leggen bij de teams. Doel van dit onderzoek was het doen van aanbevelingen voor het beleid ter verbetering van de team empowerment, door het maken van een diagnostische “Gap-analyse” waarbij de feitelijke en gewenste situatie met betrekking tot de invloed van leiderschap op team empowerment binnen Agile teams met elkaar zijn vergeleken. De resultaten laten zien dat teams een relatief hoge mate van psychologische empowerment, in de vorm van autonomie en impact, lijken te hebben. Voor een aantal leiderschapsaspecten lijkt er een Gap te bestaan, waarvoor aanbevelingen zijn gedaan ter verbetering van de situatie. Ook zijn enkele aanbevelingen gedaan die geen direct verband hebben met de elementen uit het gebruikte onderzoeksmodel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen