Regionale accenten in landelijke marketing.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Adverteerders zetten accenten in om associaties met de regio van het accent op te roepen. De congruentie tussen product en regio van het accent kunnen positieve effecten veroorzaken. Dit onderzoek heeft als onderzoekvraag: ‘Leidt een Gronings accent in combinatie met een congruent boers product tot een significant positievere Attitude t.o.v. de Advertentie en Product, Aankoopintentie en een significant hogere Merknaamherinnering dan een Limburgs accent met een niet-congruent boers product en leidt een Limburgs accent in combinatie met een congruent feestelijk product tot een significant positievere Attitude t.o.v. de Advertentie en Product, Aankoopintentie en een significant hogere Merknaamherinnering dan een Gronings accent met een niet-congruent feestelijk product?’ In het huidige onderzoek worden het Gronings en Limburgs nader bestudeerd. Het Gronings is congruent met yoghurtproduct Krachtvoer en het Limburgs met yoghurtproduct Fruitfeest. Het onderzoek had een 2x2 tussenproefpersoondesign. De 564 respondenten waren moedertaalsprekers van het Nederlands en afkomstig uit heel Nederland. Respondenten kregen een advertentie te zien en een slogan te horen. Vervolgens moesten ze een vragenlijst invullen die betrekking had op de afhankelijke variabelen in de onderzoeksvraag. De congruentie tussen Gronings en Krachtvoer zorgde voor een hogere attitude t.o.v. de advertentie, idem voor Limburgs en Fruitfeest. De congruentie tussen accent en regio bleek geen invloed te hebben op de aankoopintentie. Het Limburgs creëerde daarentegen een hogere aankoopintentie en hogere merknaamherinnering dan het Gronings voor beide producten. Het Limburgs wordt in voorgaande onderzoeken aan positievere associaties gekoppeld dan het Gronings. Deze resultaten in combinatie met het huidige onderzoek kunnen verklaren waarom Limburgs frequenter te horen is in advertenties dan het Gronings. Als adverteerders het Gronings willen inzetten, is het verstandig om het accent congruent te maken met het product waarvoor geadverteerd wordt om positievere reacties op te wekken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren