Waar staat de Onderwijsraad? Een onderzoek naar de positionering van de Onderwijsraad als grensorganisatie

dc.contributor.advisorVoorst van, S.
dc.contributor.authorWintjens, Rutger
dc.date.issued2022-01-10
dc.description.abstractDeze thesis is een meervoudige casestudie die onderzoekt of de positionering van de Onderwijsraad als grensorganisatie kan worden verklaard door de aard van het beleidsprobleem. Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur is een conceptueel model opgesteld, waarin de relaties tussen de aard van het beleidsprobleem en de positionering van grensorganisaties worden weergegeven. Vervolgens is dit model getoetst aan een viertal adviezen van de Onderwijsraad, waarvan de data zijn verkregen doormiddel van interviews en een documentenanalyse. Uit de casussen blijkt dat de aard van het beleidsprobleem van invloed is op de afweging tussen saillantie, wetenschappelijk geloofwaardigheid en politieke legitimiteit. Verwetenschappelijking van de politiek en politisering van de wetenschap spelen daarentegen in drie van de vier casussen geen rol. Bij drie casussen komt het gezagsprimaat overeen met de voorspelde waarde van het conceptueel model. Echter is een oorzaak-gevolgrelatie voor het gezagsprimaat slechts eenmaal vastgesteld. Daarnaast komt de mate van interactie niet overeen met de verwachtingen, vanwege de institutionele rol van de Onderwijsraad. Naast de institutionele rol zijn er nog drie andere verklarende factoren geïdentificeerd: eerdere adviezen van de Onderwijsraad, de individuele voorkeuren van Raadsadviseurs en een acute crisissituatie. Aan de hand van de resultaten is een vernieuwd conceptueel kader opgesteld.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/12640
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBeleidsadviseringen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Bestuurskundeen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleWaar staat de Onderwijsraad? Een onderzoek naar de positionering van de Onderwijsraad als grensorganisatieen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Thesis Rutger Wintjens.pdf
Size:
1.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: