Waar staat de Onderwijsraad? Een onderzoek naar de positionering van de Onderwijsraad als grensorganisatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-01-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze thesis is een meervoudige casestudie die onderzoekt of de positionering van de Onderwijsraad als grensorganisatie kan worden verklaard door de aard van het beleidsprobleem. Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur is een conceptueel model opgesteld, waarin de relaties tussen de aard van het beleidsprobleem en de positionering van grensorganisaties worden weergegeven. Vervolgens is dit model getoetst aan een viertal adviezen van de Onderwijsraad, waarvan de data zijn verkregen doormiddel van interviews en een documentenanalyse. Uit de casussen blijkt dat de aard van het beleidsprobleem van invloed is op de afweging tussen saillantie, wetenschappelijk geloofwaardigheid en politieke legitimiteit. Verwetenschappelijking van de politiek en politisering van de wetenschap spelen daarentegen in drie van de vier casussen geen rol. Bij drie casussen komt het gezagsprimaat overeen met de voorspelde waarde van het conceptueel model. Echter is een oorzaak-gevolgrelatie voor het gezagsprimaat slechts eenmaal vastgesteld. Daarnaast komt de mate van interactie niet overeen met de verwachtingen, vanwege de institutionele rol van de Onderwijsraad. Naast de institutionele rol zijn er nog drie andere verklarende factoren geïdentificeerd: eerdere adviezen van de Onderwijsraad, de individuele voorkeuren van Raadsadviseurs en een acute crisissituatie. Aan de hand van de resultaten is een vernieuwd conceptueel kader opgesteld.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation