CULTUUR: TERUG NAAR DE BASIS. Een onderzoek naar de netwerkeffectiviteit van Nijmeegse samenwerkingsverbanden omtrent cultuureducatie op het primair onderwijs

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-10-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De kwaliteit van cultuureducatie: het is een rijk omvangrijk en moeilijk te vangen concept. De laatste jaren zijn er veel landelijke initiatieven geweest om de kwaliteit van cultuureducatie een impuls te geven. Hierin staat steevast een pijler centraal: het verbinden van de culturele omgeving en het onderwijsdomein. In dit onderzoek is gekeken naar wat samenwerkingsverbanden op het gebied van cultuureducatie effectief maakt en of de Nijmeegse situatie zich leent voor deze samenwerkingsverbanden. Om de Nijmeegse situatie te toetsen is een theoretisch model over netwerkeffectiviteit samengesteld. Hierin is theorie over zowel beleids- als uitvoeringsnetwerken bij elkaar gebracht. De resultaten schetsen een wisselend beeld van de effectiviteit van Nijmeegse samenwerkingsverbanden. Een groot deel van de effectiviteitscriteria is aanwezig, maar er zijn ook ontbrekende variabele. Kanttekening die daarbij geplaatst moet worden is dat enkele effectiviteitscriteria die niet aanwezig zijn, ook niet gemist of erkend worden. Dat het ontbreken van bepaalde criteria nu niet problematisch is, wil echter niet zeggen dat dit in de toekomst niet het geval zal zijn. De geanalyseerde netwerken komen dus niet volledig overeen met het effectiviteitskader, maar dat wil niet zeggen dat deze netwerken niet succesvol zijn ingericht. Er kunnen echter stappen worden gezet naar meer stabiliteit en effectiviteit.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation