Narratieven in de marketingcommunicatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoek heeft aangetoond dat narratieven effectief ingezet kunnen worden in de gezondheidscommunicatie (Chang, 2008; Murphy, Frank, Chatterjee & Baezconde-Garbanati, 2013). Ook in de marketing blijken narratieve advertenties effectief (Escalas, 2004). De processen identificatie (De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes, 2012) en transportatie (Green & Brock, 2000) spelen hierbij een rol. Het is echter nog niet duidelijk welke kenmerken van een verhaal de processen teweegbrengen. In dit onderzoek is dan ook onderzocht wat het effect is van perspectief en gelijkenis op identificatie, transportatie en overtuigingskracht van een narratieve advertentie. Self-referencing is onderzocht als controlevariabele. Het onderzoek kent een 2 (ik-perspectief vs. zij-perspectief) x 2 (wel gelijkenis vs. geen gelijkenis) design. Gelijkenis werd gebaseerd op de achtergrond van de respondent, namelijk studerend of werkend. In het experiment kregen de respondenten in Qualtrics steeds één van de vier versies van een narratieve advertentie voor een fiets te zien. Vervolgens hebben ze een vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten bleek, dat er geen effect gevonden werd van perspectief en gelijkenis op identificatie, transportatie, self-referencing en overtuigingskracht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren